Mereagentuur “Rinosta” oli asutatud 1995.aasta jaanuaris Lätis.

Tänapäeval töötame kõigis kolmes Balti riigis, oleme esindatud Tallinnas, Riias ja Klaipedas.

Meie põhitegevuseks on kaupade sise- ja transiitveo korraldamine, kauba liikumise põhisuundadeks on SRÜ-riigid ja Kesk-Aasia riigid (Kasakhstan, Usbekistan ja Tadžikistan).

Olenemata veo keerukusest meie eesmärgiks alati on kliendi heaolu.

Meie tegevused:

  • NVOCC
  • mereveod (FCL/LCL)
  • raudtee- ja maanteetranspordiveod
  • lennuveod
  • raskekaaluliste ja suuremõõduliste kaupade veod
  • veod „uksest-ukseni“
  • laoteenused Riia konteinerterminalis, laopinda kogumahus 1700 m2, ladu on varustatud raudtee- ja autotranspordi laadimisestakaadidega.

Mereagentuur “Rinosta” on pidevalt laiendanud oma tegevust ja tänapäevaks temast on arenenud  märkamisväärne logistiliste teenuste pakkuja Balti piirkonnas. Meie eeldusteks konkurentsis on alati olnud klientide teenidamise kõrged standartid ja komplektsete logistiliste lahenduste pakkumine.

Oleme liikmeteks: